Președintele țării poate fi demis sau suspendat, dacă nu acceptă candidatura majorității parlamentare la funcția de prim-ministru. O decizie în acest sens a fost luată de către Curtea Constituțională.

Potrivit magistraților de la CC, marja discreționară a președintelui RM la desemnarea candidatului la funcția de premier este limitată. În cazul în care este constituită o majoritate parlamentară absolută, formalizată, președintele republicii este obligat să desemneze candidatul înaintat de această majoritate pentru funcția de prim-ministru.

În cazul în care nu este constituită o majoritate parlamentară absolută, formalizată, președintele republicii este obligat ca după consultarea cu fracțiunile parlamentare, să desemneze un candidat pentru funcția de premier, chiar dacă fracțiunile parlamentare nu sunt de acord cu propunerea sa.

În sensul articolelor 89 și 91 din Consituție, în cazul în care Președintele Republicii refuză să desemneze candidatul pentru funcția de prim-ministru înaintat de majoritatea parlamentară formalizată, această situație trebuie soluționată prin prisma articolului 89 din Constituție, care prevede: suspendarea din funcție și demiterea din funcție.

Potrivit Curții, pentru aprecierea faptului dacă refuzul președintelui de a desemna candidatul funția de prim-ministru, propus de majoritatea parlamentară, reprezintă o faptă gravă, în sensul articolului 89 al 1 din Constituție, trebuie avute în vedere următoarele elemente:

  • dacă prin această faptă președintele republicii încalcă o prevedere din Constituție și/sau o hotărâre a Curții Constituționale;
  • dacă prin această faptă președintele își încalcă obligația imparțialității și neutralității politice în procesul desemnării candidatului pentru funcția de premier.