A fost elaborat Planul local anticorupție pentru anii 2022 – 2025! Acesta a fost elaborat si dezbătut cu specialiștii în domeniu, societatea civilă și toți cetățenii interesați. Anunțul a fost făcut de primarul general, Ion Ceban, pe pagina sa din rețelele de socializare.

„Este un document foarte important pentru Primăria Chișinău. Scopul general al Planului de acțiuni anticorupție al APL Chișinău este consolidarea instrumentelor de prevenire a riscurilor de corupție. Planul local anticorupție reprezintă un instrument de lucru al APL Chișinău, având misiunea de proiectare și asigurare a managementului prevenirii riscurilor și factorilor de corupție și de consolidare a integrității instituționale”, a specificat Ceban.

Totodată, Planul enunțat prevede 100 de acțiuni / măsuri pentru atingerea obiectivelor expuse, cu specificarea exactă a termenelor de realizare, indicatori de progres și rezultate scontate.

„Anumite activități incluse în Planul anticorupție au fost deja implementate. Acestea se referă la vânzarea terenurilor, care au loc doar în bază de licitație publică. De asemenea, s-a inițiat procedura de luare la evidență a tot ceea ce se referă la patrimoniu. Mai mult, toate achizițiile publice sunt desfășurate prin platforma „achiziții.md”. APL Chișinău trebuie să devină cea mai transparentă din republică”, a declarat edilul capitalei.

Remarcăm, documentul include 6 priorități deduse din rezultatul analizei problemelor la nivelul APL Chișinău, care sunt coordonate cu prioritățile prevăzute de Planul de acțiuni anticorupție aprobat de Guvern.

Acestea se referă la:

• consolidarea integrității instituționale, prin prisma aplicării corespunzătoare a legislației anticorupție;

• gestionarea eficientă și transparentă a patrimoniului municipal;

• sporirea gradului de transparență a procesului de achiziții publice, • sporirea calității serviciilor publice prestate cetățenilor;

• îmbunătățirea comunicării cu cetățenii și sporirea transparenței activității APL;

• diminuarea factorilor de corupție în procesul de eliberare a actelor permisive.