Partidul de la guvernare instituie cenzură în spațiul online. Majoritatea PAS a înregistrat o inițiativă legislativă prin care îi atribuie Serviciului de Informații și Securitate noi competențe. Mai exact, SIS va putea bloca site-urile sau chiar informațiile distribuite pe rețelele de socializare, dacă le consideră “o amenințare la adresa securității informaționale”.

La articolul 10 din legea cu privire la SIS, se propune completarea cu următoarele informații: “să înainteze, în limita competenței sale, autorităților/instituțiilor publice, persoanelor juridice, indiferent de tipul de proprietate, precum și persoanelor fizice INDICAȚII executorii privind înlăturarea cauzelor și condițiilor care contribuie la realizarea amenințărilor la adresa sistemului național de securitate, inclusiv a amenințărilor la adresa securității informaționale”.

O altă prevedere este că furnizorii de conținut online sunt obligați, la indicația SIS, să întrerupă transmiterea într-o rețea de comunicații electronice, ori stocarea conținutului, prin eliminarea acestui la sursă, dacă prin conținutul respectiv se promovează dezinformarea/informații ce afectează securitatea informațională.

Prin informații ce afectează spațiul informațional public se subânțelege informații “ostile valorilor și proceselor democratice”, care pun în pericol “bunuri publice, regimul democratic, securitatea națională, coeziunea socială, siguranța publică, sănătatea publică, echilibrul ecologic”.