Compania Avia Invest a acumulat restanțe la capitolul investiții în valoare de 66,2 milioane de euro. Agenția Proprietății Publice (APP) îndeamnă concesionarul Aeroportului Internațional Chișinău să-și execute obligațiunile contractuale.

Comisia de monitorizare a Contractului de concesiune a activelor aflate în gestiunea ÎS ”Aeroportul Internaţional Chișinău” a constatat că, până în prezent, Avia Invest nu și-a executat cu diligență obligativitatea de edificare a obiectivelor stabilite în Programul investițional. De asemenea, concesionarul nu cooperează cu autoritățile, în special cu Agenția de Supraveghere Tehnică, și nu prezintă actele solicitate pentru verificarea volumului lucrărilor efectuate.

Avia Invest și-a exprimat dezacordul cu modificările legislative privind achitarea în bugetul de stat a taxei aeroportuare în mărime de 50% din tariful de 9 euro per pasager și insistă în continuare să încaseze suma de 9 euro.