APEL

Dragi locuitori din regiunea Vulcănești!

A sosit timpul când suntem obligați să rezolvăm singuri problemele noastre și să nu așteptăm să vină cineva din capitală sau din străinătate și să aducă ordine orașelor și satelor noastre. În luna februarie a acestui an, ne așteptăm să fim aleși în Parlamentul Republicii Moldova. Mai jos voi da 5 puncte principale care trebuie rezolvate în următorii 4 ani, altfel riscăm să pierdem ultimele semne ale statalității noastre și apoi identitatea.

1. Interacțiunea cu guvernul central

Una dintre principalele sarcini pe ordinea de zi este protejarea Legii cu privire la statutul juridic special al Găgăuziei Yeri. Este necesar să se apere convingător pozițiile noastre și să se solicite implementarea deplină a legilor.  Dialogul dintre centru și Gagauz Yeri ar trebui să aibă o egalitate. În consecință, este necesar să se revină la locurile lor toate serviciile care au fost anterior eliminate sau reduse și transferate către alte centre regionale.

2. Protecția și sănătatea socială

Trebuie să lucrăm pentru a ne asigura că generația mai în vârstă are o pensie decentă, astfel încât poporul nostru să aibă dreptul la asistență medicală bună. Este foarte important să acordăm asistență și sprijin cuprinzător tinerilor și vârstnicilor.

3. Economie

Este necesar să se urmărească în mod sistematic creșterea veniturilor reale ale populației prin creșterea salariilor și sprijinirea afacerilor. Este important să se reducă povara fiscală sufocantă pentru întreprinderile mici și înființate, să se realizeze o reducere a impozitelor pe venit, să se revizuiască metodele și frecvența supravegherii autorităților de reglementare și, de asemenea, să se apere interesele deținătorilor de brevete.

4. Educație

Fiecare copil ar trebui să poată obține o educație gratuită și de calitate. Ori de câte ori este posibil, este necesar să se introducă metode sovietice bune, dar din anumite motive uitate, datorită cărora, lumii i-au fost descoperite cei mai buni oameni de știință care au făcut ulterior descoperiri utile. O problemă extrem de importantă este studiul limbii, istoriei, culturii și tradițiilor găgăuze ale poporului nostru.