Cuantumul salariului mediu pe economie, prognozat pentru anul 2021, va constitui 8716 lei. O hotărâre în acest sens a fost aprobată, astăzi, de Guvern.

Ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Viorica Dumbrăveanu, a explicat că acest cuantum este utilizat la determinarea plafonului bazei de calcul a indemnizațiilor de asigurări sociale și a venitului lunar asigurat al salariaților rezidenților parcurilor IT.  Salariu mediu lunar pe economie a fost calculat în conformitate cu prognoza indicatorilor macroeconomici pentru anii 2021-2023.

În prezent, salariul mediu pe economie este de 7953 lei.

Totodată, Guvernul a majorat cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real de la 2775 de lei la 2935 de lei.