Agenția Rezerve Materiale solicită încetarea dezinformării și politizarii unei proceduri necesare și obișnuite de împrospătare a grâului alimentar din rezervele de stat cu scopul evitării degradării calitative

Agenția Rezerve Materiale este profund îngrijorată de amploarea care a căpătat-o campania de dezinformare și politizare a unei proceduri obișnuite și necesare de reîmprospătare a grâului din rezervele de stat. Procedură, strict necesară pentru evitarea degradării calitative, reglementată prin legislația în vigoare și aplicată în ultimii 28 de ani.  

Rezerva de grâu, gestionată de Agenția Rezerve Materiale, se află la păstrare la o serie de agenți economici, inclusiv SRL Ancom Agro, în depozitele căreia Agenția păstrează rezervele de grâu de peste 20 de ani.

Roada anului 2016, păstrată în aceste depozite, urma să fie împrospătată nu mai târziu de trimestrul II al anului 2020. În caz contrar exista riscul de a degrada calitativ. Termenul a fost prelungit până la începutul anului 2021, din lipsă de solicitări din partea agenților economici și evitarea unei crize alimentare, provocată de înghețurile din primăvara 2020 și seceta din iarna-vara 2020.

Procedura de reîmprospătare, stabilită de Legea cu privire la rezervele de stat și mobilizare și Hotărârea Guvernului cu privire la rezervele cerealizere de stat din 2009, prevede că “împrospătarea și înlocuirea grâului din rezervele cerealiere, stocate la depozitarii responsabili, la decizia Agenției se efectuează de către aceștea cu grâu alimentar de același volum și calitate, fără atragerea mijloacelor bugetare suplimentare”.

22.02.2021

S.A. Franzeluța a transmis o scrisoare pe adresa Agenției pe data de 22.02.2021, care a fost recepționată de Agenție pe data de 23.02.2021. Prin intermediul acesteia, compania “a solicitat eliberarea a 4000-5000 tone de grâu alimentar din rezervele materiale de stat cu titlu de împrospătare și decalaj în timp, la prețurile de achiziționare inițială a acestuia de către autoritățile statului, cu ulterioara restituire a grâului alimentar din roada anului 2021 ». Prețurile de achiziționare inițială au oscilat între 2,50 și 2,80 lei per kg.

23.02.2021

Agenția a semnat contractul cu depozitarul SRL Ancom Agro pentru ca să fie eliberat grâul alimentar în cantitate de 16 855 de tone în scop de împrospătare și evitare a degradării calitative.

24.02.2021

Agenția a publicat pe pagina www.rezerve.gov.md anunțul despre inițierea procedurii de împrospătare a cantității de 16855 de tone de grâu alimentar, roada 2016.

24.02-12.03.2021

Nici un agent economic din panificație, morărit sau zootehnie nu au prezentat interesul de a ridica grâul din rezerva de stat la prețul de piață, de circa 4 lei.Totodată,în cadrul discuțiilor, pe data de 02.03.2021, în cadrul șediței de lucru la Președinția R.Moldova, referitor la subiectul asigurării cu materie primă a industriei de panificație și asociațiilor din sectorul zootehnic, reprezentanții S.A. Franzeluța au insistat să fie eliberat grâul la prețul de stocare și nu la prețul de piață – o garanție financiară, prevăzută de legislația în vigoare pentru cazurile în care grâul primit nu va fi rambursat și statul va fi nevoit să-l procure la prețul de piață. La acel moment, prețul de piață a fost stabilit de către o comisie la cota de 4 lei per kg.

12.03.2021

În lipsa agenților economici din domeniul panificației și zootehniei, agenția eliberează în scopul împrospătării și evitării degradării calitative prima tranșă de grâu, de circa 13500 tone. SRL Ancom Agro s-a angajat să împrospăteze această cantitate de grâu până la 1 octombrie 2021, transferând la contul Agenției garanția financiară 54,4 mln lei.

12.03 – 23.03.2021

Reiterăm, că nici la a doua etapă nu au fost agenți economici interesați de ridicarea cantității rămase de grâu pentru reâmprospătare.

23.03.2021

Agenția eliberează în scopul împrospătării și evitării degradării calitative a doua tranșă de grâu, de circa 3350 tone. SRL Ancom Agro s-a angajat să împrospăteze această cantitate de grâu până la 1 octombrie 2021, transferând la contul Agenției garanția financiară 14 mln lei.

În aceste condiții, Agenția a evitat prejudicierea bugetului de stat prin degradarea calității grâului și a obținut garanțiile financiare că la data de 1 octombrie 2021 rezervele de grâu vor fi supliinite în limitele cantităților inițiale.

Valoarea grâului deblocat din rezerva de stat trebuie să permită reîntregirea stocului în cazul în care agentul economic nu are capacitatea de a restitui cantitatea de grâu la calitatea eliberată.

Agenția Rezerve Materiale are pe rol litigii cu 12 companii din sectorul de panificație care au prejudficiat bugetul cu 17 milioane de lei și până în prezent nu au putut rambursa grâul primit din rezerva de stat.