Absolvenții licențiați în domeniul educației vor primi indemnizații în primii trei ani de activitate didactică. Comisia cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media va propune Parlamentului aprobarea, în prima lectură, a unui proiect de modificare a Codului Educației.

Este vorba despre absolvenții instituțiilor de învățământ superior și profesional tehnic din țară și de peste hotare în domeniul de studii Educație sau unul echivalent, care vor fi încadrați la muncă prin repartizare de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.

Proiectul urmează a fi dezbătut și votat de în ședința plenară a Parlamentului.