Funcționarii publici, implicați în procesul de pregătire a aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană, vor participa, în perioada 5-15 decembrie curent, la sesiunile de instruire cu tematica „Armonizarea legislației ca element-cheie pentru succesul procesului de integrare a R. Moldova în UE”.

Atelierele sunt organizate de Centrul de armonizare a legislației din cadrul Cancelariei de Stat, cu suportul Proiectului Uniunii Europene „Sprijin pentru dialog structurat de politici și coordonare a implementării Acordului de Asociere, precum și consolidarea procesului de aproximare legislativă”.

Prima sesiune, din cele opt planificate, s-a desfășurat astăzi, 6 decembrie, în scopul formării competențelor profesionale, necesare pentru a conduce și implementa procesul de aderare la diferite niveluri și etape.

Astfel, participanții au fost familiarizați cu elemente de Drept al Uniunii Europene, mecanismul național de armonizare legislativă, tehnici și metode de armonizare disponibile, precum și rolul instituțiilor naționale, inclusiv al Parlamentului R. Moldova, în procesul de integrare europeană.

De asemenea, discuțiile au vizat și pașii principali și necesari în negocierile de aderare și programul național de adoptare a acquis-ului UE.

Alte patru sesiuni de instruire, similare ca tematică și format, vor fi organizate în perioada 30 ianuarie – 10 februarie 2023.

De asemenea, pentru a oferi un suport informativ funcționarilor care vor face parte din grupurile de lucru sectoriale, create pentru cele 35 de Capitole de negociere cu UE, precum și celor ce vor elabora legislația națională de armonizată, Cancelaria de Stat, de comun cu proiectul UE de asistență tehnică, a elaborat Manualul privind armonizarea legislativă ca element-cheie pentru succesul procesului de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană, care a fost pus la dispoziție fiecărui participant la instruire.