Acordul prevede implementarea unui mecanism intersectorial de cooperare în cinci raioane din țară, pentru intervenții în cazurile copiilor sub vîrsta răspunderii penale și a minorilor aflați în conflict cu legea. În aceste centre raionale vor fi dislocați specialiști, care vor elabora programe, ghiduri și instruiri pentru minori.

Ministrul Justiției, Vladimir Cebotari, a declarat în cadrul evenimentului că datorită acestui memorandum va fi mult mai ușor de a dezvolta metode noi de incluziune socială a persoanelor care au comis infracțiuni, inclusiv minorii.

„Copiii pot fi ușor influențați și deveni victimele unor persoane implicate în acțiuni ilegale. Acești tineri ar trebui să fie identificați înainte de a comite anumite infracțiuni și să beneficieze de consiliere psihologică. De acest lucru, în primul rînd, ar trebui să se ocupe instituția de probațiune, însă în țara noastră lipsește o astfel de strategie, care ar dezvolta niște standarde unice și clare de prevenire și contracarare a infracțiunilor în rîndurile minorilor”, a spus Cebotari.

La rîndul său, reprezentantul UNICEF în Moldova, Nune Mangasaryan, a menționat că din anul 2006 și pînă în prezent sistemul justiției din R. Moldova a fost supus mai multor reforme la capitolul protecției copiilor, iar rezultatele sînt îmbucurătoare.

”Cu zece ani în urmă, numărul copiilor care au trecut prin procese judiciare în R. Moldova era de peste 1300. În 2015 numărul acestora s-a redus, ajungînd la 290 de copii, iar în prima jumătate a anului curent au fost condamnați la închisoare pentru diverse infracțiuni circa 50 de minori. Se atestă o descreștere datorită faptului că domeniul justiției trece printr-o reformă, iar copiii nu mai sînt văzuți de autorități ca niște infractori, dar ca un grup de oameni vulnerabili aflați în situații de risc, ce au nevoie de sprijin și suport”, a afirmat Mangasaryan.

Acordul privind dezvoltarea unor programe unice în domeniul justiției juvenile va fi implementat timp de 18 luni.