Această inițiativă a fost anunțată astăzi de către conducerea Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor în cadrul unei mese rotunde.

Viceministrul TIC Iulian Postică a menționat că este important de revizuit conceptul de examinare a conducătorilor auto conform normelor internaționale și europene.

În acest scop, va fi creat un grup de lucru care va evalua și testele de examinare existente, cât și concepția metodologică de implementare a testului de percepere a riscurilor.

„Am făcut deja scrisori către reprezentanții societății civile și ai altor instituții de stat care sunt competente în domeniul siguranței circulației rutiere, astfel încât într-o săptâmână, maxim două, acest grup de lucru să fie instituit și să purcedem la evaluarea nemijlocită a testelor de examinare și a mecanismului de implementare a testului de percepere a riscurilor”, susține viceministrul TIC.