Potrivit CCM, persoana care a făcut sesizarea susținea că îi este încălcat dreptul la viața privată, atunci când în calitate de șofer este obligat să fie examinat medical. Acesta a cerut Curții să examineze excepția de neconstituționalitate a unor prevederi ale articolului 2641 alin. (3) din Codul penal și anume sintagma: „sau de la recoltarea probelor biologice în cadrul acestui examen medical”.

Curtea a specificat că prevederile articolului 28 din Constituție garantează fiecărei persoane dreptul la viață privată, stabilind în acest sens un grad de protecție împotriva oricăror ingerințe asupra acestuia. În același timp, în jurisprudența sa Curtea a subliniat că dreptul la respectarea şi ocrotirea vieţii intime, familiale şi private nu poate fi un drept absolut, ci unul care poate implica limitări cu condiția că acestea sunt rezonabile şi proporţionale cu scopul legitim urmărit.

De asemenea, CCM a menționat că securitatea traficului rutier prezintă un interes public major, prin urmare asigurarea acesteia este o obligaţie pozitivă a statului. Unitatea de transport, ca participant la trafic, reprezintă o sursă de pericol sporit. Prin urmare, conducătorul mijlocului de transport are obligaţia de a respecta anumite reglementări impuse de autorităţi pentru evitarea riscurilor rezultate din utilizarea autovehiculelor.

Totodată, Curtea a relevat că procedura de testare alcoolscopică şi examinare medicală pentru stabilirea stării de ebrietate a persoanei este reglementată de cadrul normativ care instituie unele garanții în acest sens.

Astfel, Curtea Constituţională a respins excepţia de neconstituţionalitate și a recunoscut constituțională sintagma „sau de la recoltarea probelor biologice în cadrul acestui examen medical” din articolul 2641 alin. (3) din Codul penal.

Hotărârea Curţii Constituţionale este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Menționăm că în cazul în care un șofer care a trecut testul alcoolscopic refuză să examenul medical, Codul Penal impune acestuia amendă de la 11.000 la 13.000 lei.