Accesul la finanțare se propune a fi stabilit la un nivel de 75% din cota Moldovei la FMI (circa 179 de milioane dolari). Informația este oferită de Misiunea FMI la Chișinău după ce o delegație de experți au vizitat anterior Moldova, transmite IPN.

Misiunea de experți a Fondului Monetar Internațional, condusă de Ivanna Vladkova-Hollar, a avut discuții cu autoritățile Republicii Moldova la Chișinău în perioada 5-15 iulie, și ulterior la Washington, referitor la un program economic sprijinit de FMI. La Washington, Ivanna Vladkova-Hollar a spus că acest acord la nivel de personal va trebui să fie aprobat de conducerea FMI și de Consiliul Executiv. Examinarea chestiunii în cauză la Consiliul Executiv se preconizează pentru luna octombrie în cazul în care autoritățile vor implementa setul de acțiuni prioritare.

Noul aranjament financiar ECF/EFF va avea ca scop prioritar ameliorarea rapidă și în avans a situației ce ține de guvernarea în sectorul financiar și cadrul de supraveghere a acestui sector. Noul program va juca un rol catalizator în vederea deblocării suportului de la donatori și susținerii dezvoltării economice și se va sprijini pe doi piloni.

Primul pilon îl reprezintă „Politici de asigurare a stabilității macroeconomice și financiare”. Programul are ca scop abordarea vulnerabilităților infiltrate de mult timp în structura netransparentă a acționarilor băncilor și cadrul slab de supraveghere și de reglementare a sectorului financiar din Republica Moldova. Politica monetară va fi axată în continuare pe menținerea stabilității prețurilor în contextul regimului flexibil al ratei de schimb. Politica fiscală se va concentra pe utilizarea chibzuită a limitelor disponibile de finanțare, în vederea consolidării investițiilor publice și susținerii obiectivelor sociale și de dezvoltare.

Al doilea pilon este „Reforme structurale de facilitare a creșterii economice”. Programul autorităților, susținut de aranjamentul ECF/EFF face parte dintr-un cadru mai amplu de dezvoltare care va pune Moldova pe făgașul unei creșteri durabile și incluzive cu suportul celorlalți parteneri internaționali. Reformele structurale vor avea ca scop ameliorarea mediului de afaceri, atragerea investițiilor și sporirea potențialului de creștere economică a Moldovei. Măsurile inițiale vor sprijini eforturile autorităților de luptă împotriva corupției, politica durabilă din sectorul energetic și agenda de reforme bugetar-fiscale, în special ce țin de mobilizarea veniturilor, sporirea eficienței cheltuielilor precum și diminuarea riscurilor bugetar-fiscale.