În total vor fi oferite 20 de seturi pentru tot atâtea școli din mediul rural, selectate în bază de concurs, în care-și fac studiile nu mai puțin de 250 de elevi.

Dosarul de participare trebuie să includă un formular de aplicare completat; un document ce confirmă numărul de elevi în școală și o scrisoare de motivare, din partea directorului instituţiei, care să explice necesitatea unui astfel de echipament pentru şcoala în cauză, precum şi să specifice în ce activități școlare acesta va fi folosit. Scrisoarea va fi semnată şi ștampilată de către directorul instituției şi va conține minimum 500 cuvinte. Totodată, dosarul va mai include și o listă de activităţi academice şi extracurriculare organizate pe parcursul anului de studii 2015-2016, în formă de table, cu următoarele informaţii: data, denumirea activităţii, scurtă descriere.

Ministerul Educației menționează că nu sunt eligibile gimnaziile şi liceele plasate în centrele raionale, orăşele cât şi în municipiile Chişinău, Bălţi, orașul Bender, Comrat şi Tiraspol. De asemenea, la ediţia din acest an nu pot participa instituțiile care au beneficiat de echipament în ediţiile precedente ale proiectului.

Dosarele complete se depun la sediul Centrului de Informaţii Universitare, str. Puskin 16, mun. Chişinău, MD 2012. Acestea pot fi depuse personal sau pot fi transmise prin poşta ordinară la adresa indicată, iar termenul limită de depunere a dosarului de participare este 25 septembrie 2016.

Proiectul Incluziune digitală rurală, ediția 2016, este organizat de Centrul de Informații Universitare cu suportul financiar al Fundației Orange Moldova.