”Reformele Serviciului Vamal sunt orientate prioritar spre promovarea unei concurențe loiale în rândul operatorilor economici și facilitării comerțului international”, a declarant Vitalie Vrabie.

În acest context, Mauro Salvatori și-a exprimat recunoștința pentru receptivitatea și implicarea Serviciului Vamal în dezvoltarea dialogului cu reprezentanții mediului de afaceri italian, care beneficiază în mod constant de sesiuni de informare privind mecanismele de facilitare a comerțului.

În cadrul discuțiilor, participanții au vorbit despre necesitatea modernizării elementelor de infrastructură a terminalelor vamale, astfel încât cei implicați să beneficieze de condiții optime de activitate.

Totodată, au fost abordate o serie de subiecte privind instrumentele de simplificare a procedurilor vamale, implementate recent de către Serviciul Vamal.

Părțile au stabilit să examineze oportunitatea semnării unui Acord de colaborare, care va contribui semnificativ la consolidarea relațiilor de colaborare instituite, precum și va asigura premisele necesare unei activități comerciale echitabile.

La această temă, Directorul General al Vămii a precizat că respectivul document va prevede cele mai bune practici comunitare în domeniu, fiind elaborat cu asistența metodologică a Înaltului Consilier UE, Rosario de Blasio.