Conform percepției populației, în Republica Moldova drepturile omului sunt încălcate sistematic, în special dreptul la sănătate, protecția socială și la muncă. Aceasta se constată în studiul „Percepții asupra drepturilor omului în Republica Moldova”. Cercetarea a fost elaborată în cadrul unui proiect al ONU în Moldova, finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Norvegiei și implementat în parteneriat cu Oficiul Avocatului Poporului și Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii.

„Astăzi noi lansăm un studiu unic, care reflectă percepțiile față de drepturile omului în Republica Moldova și care arată situația reală în care ne aflăm în eforturile de a construi o societate bazată pe drepturile omului. Datorită acestui studiu, vom înțelege mai bine ce gândește populația Republicii Moldova despre nivelul de respectare a drepturilor omului. Această evaluare a drepturilor omului de către populație vine să completeze procedurile formale de evaluare a drepturilor omului pe țară, și anume Evaluarea Periodică Universală a Republicii Moldova, care va avea loc în noiembrie curent la Geneva”, a menționat Dafina Gercheva, coordonatoare rezidentă ONU și reprezentantă permanentă PNUD în Moldova

„Acest studiu reflectă percepțiile oamenilor cu privire la gradul de respectare a drepturilor omului în țară. Studiul evaluează nivelul de implementare a politicilor publice existente și vine cu recomandări concrete pentru elaborarea ulterioară a strategiilor naționale și / sau îmbunătățirea celor existente”, a menționat avocatul poporului, Mihail Cotorobai.

Astfel, unele din cele mai importante constatări ale studiului sunt:

• drepturile și libertățile fundamentale ale omului care necesită o atenție sporită din partea instituțiilor de stat și a societății sunt: dreptul la sănătate; dreptul la protecție socială; dreptul la educație; dreptul la muncă și condiții prielnice de muncă; dreptul la un proces echitabil (la justiție);

• dreptul la protecția socială – încălcat din cauza nivelului pe care îl asigură mărimea pensiilor; mărimea ajutorului social; salariul; indemnizațiile și pensiile;
• persoanele cu dizabilități fizice sau psiho-sociale sunt insuficient protejate – cred circa 72,7% din respondenți;
• dreptul la un proces echitabil – este asigurat în mică măsură sau chiar deloc, astfel persistă neîncrederea în justiția din Republica Moldova. Justiția este selectivă și marcată de acte de corupție;

• cele mai respectate drepturi și libertăți sunt: dreptul la libera circulație; dreptul la proprietate; dreptul la libertatea de conştiinţă, de gândire şi de religie; libertatea de întrunire și asociere; dreptul de a alege și a fi ales; dreptul la informaţie, libertatea opiniei şi exprimării; dreptul la apă şi sanitaţie;

• cel mai des drepturile omului sunt încălcate de: Parlament și Guvern; instituțiile medicale (spitale, punctele medicale), poliția, judecătoriile și primăriile;
• doar 50% din populație consideră că sunt mai degrabă informați despre drepturile și libertățile fundamentale ale omului, gradul de informare în acest sens fiind mare în mediul urban;

• sursele de informare despre drepturile omului sunt: mass-media (80,7% din respondenți); cercul social apropiat și locul de muncă;

• îmbunătățirea situației în domeniul respectării drepturilor omului depinde în mare măsură de Guvern, Parlament, ministere și departamentele acestora – circa 70% din respondenți; de Președintele țării – 70%; de instituțiile de drept (procuratură, judecătorie, avocatură) – 68%; biserică, sindicate și ONG-uri – cumulativ 40%.

La discuţiile privind constatările studiului și recomandările înaintate s-au implicat activ deputaţi, demnitari şi funcţionari publici cu atribuţii ce ţin de respectarea drepturilor omului, parteneri de dezvoltare, reprezentanţi ai societăţii civile şi ai misiunilor diplomatice acreditate în Republica Moldova.