S-a încheiat prima etapă de admitere la învățământul liceal pentru anul de studii 2016-2017. Rezultatele preliminare arată că au fost înmatriculați 7.378 de elevi, adicăPeste 7.00 26,64% din numărul total de absolvenți ai treptei gimnaziale și 46,77% din numărul total de locuri planificate pentru înmatriculare în clasele a X-a de liceu. Peste 70% din candidații înscriși au optat pentru profilul umanist.

Șeful Direcției învățământ preuniversitar Valentin Crudu a informat că pentru anul de studii 2016-2017 a fost planificată deschiderea claselor a X-a în 355 de licee din țară. După încheierea etapei I de admitere, în 175 de licee (49,3%) au fost formate cel puțin 2 clase de a X-a, pentru profilul umanist și pentru profilul real.

În 126 de licee (35,5%) s-a completat o singură clasă de a X-a, de aceea instituțiile respective de învățământ desfășoară, în perioada 8-16 august, cea de-a doua etapă a concursului de admitere la locurile vacant rămase. Totodată, la 54 de licee (15,21%) nu au fost depuse suficiente cereri pentru a deschide clasa a X-a.

Din numărul total de elevi înmatriculați, 5 222 de candidați (70,77%) au optat pentru profilul umanist, 2007 candidați (27,2%) s-au înscris la profilul real, 69 de candidați (0,94%) au solicitat profilul sport, iar 80 de candidați (1,09%) au optat pentru profilul arte.

Actualmente în învățământul general din Republica Moldova activează 389 de licee.