Coreea de Sud va oferi o donație de 450 de calculatoare pentru școlile din Republica Moldova. Primul lot (150 de calculatoare) a ajuns deja la noi în republică și va fi repartizat în gimnaziile și liceele care au cel mai acut deficit de calculatoare.

Aceasta este unul dintre rezultatele cu care se mândrește Ministerului Educației, care a efectuat o sinteză a activităților realizate în prima jumătate a anului 2016 și a recapitulat măsurile ce urmează a fi întreprinse până la sfârșit de an.

Potrivit notei informative, Ministerul Educație și-a propus să o realizeze în următoarea perioadă este modificarea Codului științei și inovării (sau elaborarea unui nou Cod) și crearea Agenției naționale pentru cercetare, dezvoltare, inovare și transfer tehnologic.

În vederea acumulării datelor statistice actualizate Ministerul Educației valorifică un grant de 365 mii USD, oferit de Banca Mondială, pentru Sistemul Informaţional de Management în Educație – SIME. Deși inițial a fost conceput pentru monitorizarea abandonului școlar, sistemul poate fi extins și pentru alte domenii. Consolidarea SIME va facilita analiza datelor și elaborarea rapoartelor, la informațiile din el având acces elevii, părinții, cadrele didactice, precum și toți membrii societății civile.

O altă realizare relevantă este noua formulă de finanțare a școlilor profesionale și colegilor, bazată pe cost per elev și per program de studiu, aceasta fiind aprobată recent de Guvernul România.

În raportul său de activitate, Ministerul Educației precizează faptul că Guvernul Republicii Moldova va beneficia și de un grant în valoare de 3 mln Euro, oferit de Guvernul României, pentru renovarea grădinițelor. Totodată, până la sfârșitul anului curent Guvernul României va face o donație de 100 de microbuze destinate transportării elevilor, sunt datele publicate de Ministerul Educație, în cadrul unei sinteze a primului semestru din 2016.

Totodată, în raport, Corina Fusu vorbește și despre acțiunile preconizate pentru semestrul al II-lea. Printre acestea se numără continuarea modernizării curriculare, dezvoltarea Cadrului Național al Calificărilor, modificarea Codului științei și inovării, inițierea activităților de evaluare externă a programelor de studii universitare în vederea acreditării.