Astfel, potrivit Raportului de evaluare, administrația Colegiului nu a executat prevederile ordinului Ministerului Educației privind sistarea admiterii în învățământ; nu a executat prevederile ordinului „Cu privire la aprobarea și implementarea Sistemului de Credite de Studii în învățământul mediu de specialitate”; nu a respectat prevederile Instrucțiunii privind completarea catalogului școlar; nu a executat dispoziția „Cu privire la implementarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a instituțiilor de învățământ profesional tehnic postsecundar și nonterțiar”.

De asemenea, la momentul evaluării administrația nu a prezentat Statutul instituției; organizarea și desfășurarea activității educaționale s-a realizat în lipsa Planului managerial pentru anii 2015-2016, iar Planul de dezvoltare strategică a instituției a fost elaborat cu abateri de la prevederile normative.

Administrația Colegiului urmează să prezinte Ministerului Educației un plan de transfer al elevilor în alte instituții de învățământ profesional tehnic până la data de 25 august curent. De asemenea, până la data de 1 septembrie 2016, va asigura arhivarea documentelor ce țin de procesul educațional și transmiterea acestora Colegiului „Mihai Eminescu” din Soroca.

De menționat că Ministerul Educației a condiționat aprobarea Planului de înmatriculare pentru o altă instituție de învățământ profesional tehnic – Colegiul Internațional de Administrare și Business – cu evaluarea și acreditarea de către Agenția Națională pentru Evaluarea Calității, urmare a mai multor interpelări ale deputaților Parlamentului Republicii Moldova și procuraturii municipiului Chișinău privind existența abaterilor în activitatea acestei instituții.