Chişinău, CEC – Comisia Electorală Centrală precizează că numărul total de alegători înscriși în Registrul de Stat al Alegătorilor (RSA) la data de 13 septembrie 2016 este de 3237072.

Totodată, atenționează asupra faptului că din numărul total de alegători incluși în Registru, doar 2854557 de cetățeni cu drept de vot sunt atribuiți pe circumscripțiile respective. Diferența cuprinde persoanele fără reședință și cetățenii cu drept de vot domiciliați în unităţile administrativ-teritoriale din stînga Nistrului, aflate provizoriu în afara controlului suveran al autorităţilor constituţionale ale Republicii Moldova.